ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
ISO 9001:2008 GR : Το νέο πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 GR
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατσκευών
Θεωρείτε οτί τα πιστοποιητικα ποιότητας διασφαλίζουν το προιόν ;

Ναί
Όχι

Ποιότητα


Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της Επιχείρησης «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. είναι να παρέχει υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών της.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ μεταλλικών σωλήνων θερμουδραυλικών δικτύων, υγρών αερίων και κατασκευών «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα ενισχύει την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της μέσα από την δέσμευσή της για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών – νομικών απαιτήσεων.

Μέσα από το Σύστημα Ποιότητας η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. προσπαθεί ώστε οι στόχοι της να ταυτίζονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, το οποίο σημαίνει:

Α. Ποιότητα στα προϊόντα που παράγει, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Β. Επίτευξη αντικειμενικών και επιχειρηματικών στόχων ποιότητας (μετρήσιμων) που τίθενται σε επίπεδο Διοίκησης μετά από κάθε Ανασκόπηση και που ενδεικτικά μπορεί να είναι.

1. Επιχειρηματικοί στόχοι:

  • Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας.
  • Ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.

2. Αντικειμενικοί στόχοι:

  • Μείωση του αριθμού των παραπόνων των πελατών και των μη συμμορφώσεων.
  • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών 

Όλα τα τμήματα και τα καταστήματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και την εκπαίδευσή τους από την εταιρεία.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της άριστες και συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

Όλους τους παραπάνω στόχους ελέγχουμε και ενδυναμώνουμε μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων, όπου στατιστικά επεξεργάζονται τα δεδομένα των Αρχείων ποιότητας και καθορίζονται σαφώς οι ενέργειες βελτίωσης .

EDDY CHECK METHOD
Ελέγχουμε την ποιότητα αε κάθε χιλιοστό σωλήνα.
Πρότυπο κατά ΕΛΟΤ EN 10255
Πιστοποιητικό Φυσικού Αερίου
CE Πρότυπο ΕΝ 10219
Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατσκευών
EN ISO 9001:2008
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004
Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής ΔιαχείρησηςΕγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350, 2310682 021
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης