ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
ISO 9001:2008 GR : Το νέο πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 GR
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατσκευών
Πιστοποίηση κατά ISO 14001 από την EUROCERT

Περιβάλλον


Η πράσινη επιχείρηση αποτελεί στόχο και προτεραιότητα.

Η επένδυση που πραγματοποιήσαμε τα έτη 2009-2010 με την εγκατάσταση νέων σύγρονων σωληνοποιητικών μηχανών μείωσε την χρήση ενεργειακών πόρων και τη χρήση ορυκτελαίων. Ανά μέτρο παραγόμενης σωλήνας πλέον χρησιμοποιείται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και παράγονται λιγότερα απόβλητα.

Η επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων είναι μια δύσκολη κατεργασία και απαιτούνται χημικές επεξεργασίες οι οποίες παράγουν απόβλητα. Από την αρχή της λειτουργίας του γαλβανιστηρίου εγκαταστάθηκε μονάδα βιολογικού καθαρισμού και δεν γίνεται καμία διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η σύγρονη τεχνολογία ωστόσο δίνει δυνατότητες για μηδενική παραγωγή αποβλήτων, ο οποίος είναι ο στόχος μας και τα επόμενα βήματα στον συνεχή εγκσυγρονισμό.

Από το 2009 η εταιρία εφαρμόζει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) σε εναρμόνιση με τις Ευρωπαικές Οδηγίες και διαθέτουμε πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350, 2310682 021
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης