ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
ISO 9001:2008 GR : Το νέο πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 GR
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατσκευών

Υγεία & Ασφάλεια


Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Κάνουμε προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας αλλά και της εργονομίας. Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς. Έχουμε αναγνωρίσει  τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και φροντίζουμε καθημερινά για την  αντιμετώπιση τους.

Αναπτύξαμε ένα λεπτομερές σχέδιο που αφορά τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των παραγόντων και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την μείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ανά θέση εργασίας.

Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε το προσωπικό σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Μέσα στα πλάνα της εταιρείας είναι ένα ολοκληρωμένο  Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με  τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:1999 και BS 8800:1996.

 

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350, 2310682 021
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης