ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Θεωρείτε οτί τα πιστοποιητικα ποιότητας διασφαλίζουν το προιόν ;

Ναί
Όχι

Ποιότητα


Οι υπηρεσίες  που παρέχει η Σωληνουργεία Νικολαίδης διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος τους κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών της αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζεται σε κάθε παραγωγικό στάδιο.

Ο στόχος της Εταιρίας είναι η παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζουμε στην εταιρεία ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.


Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

  • Εντοπισμό των αναγκών της αγοράς
  • Εξασφάλιση του πλέον σύγχρονου και τεχνολογικά άρτιου εξοπλισμού για την διασφάλιση υψηλής ποιότητας τελικού προιόντος
  • Συνεχής Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε νέες τεχνικές
  • Διαρκής έλεγχος του προιόντος σε όλες τις παραγωγικές φάσεις

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας μας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τα προϊόντα μας.

Η εταιρεία μας  φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία . Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής μας είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015.

Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται.

Η εταιρία μας είναι συμμορφωμένη με το OHSAS18001 / ΕΛΟΤ1801

Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος

Η εταιρία μας είναι συμμορφωμένη με το ISO14001:2015

 

Διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κατασκευή συγκολλητών κοίλων διατομών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10219-1:2016.

Διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης για κατασκευή γαλβανισμένων σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10255:2004.

EDDY CHECK METHOD
Ελέγχουμε την ποιότητα αε κάθε χιλιοστό σωλήνα.
CE Πρότυπο ΕΝ 10219
Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
Πρότυπο κατά ΕΛΟΤ EN 10255
Πιστοποιητικό Φυσικού Αερίου
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
EN ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΝ10255:2004+Α1:2007Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης