ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χαλυβδοσωλήνες Πυροπροστασίας Μαύρες ΕΝ 10255


Οι Σωλήνες Πυρασφαλείας Μαύρες χρησιμοποιούνται για δύκτια μεταφοράς νερού  .

Στα άκρα των σωλήνων πυρασφαλείας αντί σπειρώματος υπάρχει αυλάκωση για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος ( σφιχτήρα) και την ένωση αυτών μεταξύ τους . 

Επιφανειακή προστασία κατά της οξείδωσης με χρώμα τύπου Bitulak.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι εκτελούνται έτσι ωστε το τελικό προϊόν να πληρή τις απαιτήσεις των προτύπων ΕN 10255 ( Σωλήνα ΥΒΤ )

  1. Αντίδραση στην φωτία
  2. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων - τέστ εφελκυσμού
  3. Χημική σύσταση
  4. Τέστ διαρροής- υδροστατική δοκίμη
  5. Έλεγχος διαστάσεων : πραγματοποιείται δειγματοληπτικά έλεγχος των διαστάσεων των σωλήνων και του πάχους γαλβανίσματος. Ο διαστασιολογικός έλεγχος λαμβάνει χώρα κάθε μέρα για κάθε τύπο σωλήνα , και κάθε παρτίδα παραγωγής .
  6. Οπτικός έλεγχος 

 Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια απορία ή διευκρίνηση.

PDF  Πίνακας Σωλήνων Πυρασφάλείας Nikol Piro Μαύρων

  

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης