ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χαλυβδοσωλήνες Πυροπροστασίας Γαλβανιζέ ΕΝ 10255


Οι Σωλήνες Πυρασφαλείας Γαλβανιζέ χρησιμοποιούνται για δίκτυα πυρασφάλειας - μεταφοράς νερού - υπό υψηλή πίεση.

Στα άκρα των σωλήνων πυρασφαλείας αντί σπειρώματος υπάρχει αυλάκωση για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (σφιχτήρα) και την ένωση αυτών μεταξύ τους. 

Μέθοδος γαλβανίσματος σύμφωνα με  το πρότυπο ΕΝ 10240. Για το γαλβάνισμα των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές φυσικού αερίου , στο τέλος της διαδικασίας γαλβανίσματος , οι σωλήνες περνούν απο ειδική συσκευή <<δαχτυλιδιού >> που παρέχει ζεστό αέρα , διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την ομαλότητα και την αποφυγή ατελειών στην επειφάνεια των σωλήνων.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι εκτελούνται έτσι ωστε το τελικό προϊόν να πληρή τις απαιτήσεις των προτύπων ΕN 10255 ( Σωλήνα ΥΒΤ )

  1. Αντίδραση στην φωτία
  2. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων - τέστ εφελκυσμού
  3. Χημική σύσταση
  4. Τέστ διαρροής- υδροστατική δοκίμη
  5. Έλεγχος διαστάσεων : πραγματοποιείται δειγματοληπτικά έλεγχος των διαστάσεων των σωλήνων και του πάχους γαλβανίσματος. Ο διαστασιολογικός έλεγχος λαμβάνει χώρα κάθε μέρα για κάθε τύπο σωλήνα , και κάθε παρτίδα παραγωγής .
  6. Οπτικός έλεγχος

Οι διαστάσεις των αυλακώσεων είναι όπως στο αντίστοιχο πρότυπο.

Σκαρίφημα σωλήνας πυρασφάλειας    Διαστάσεις σωλήνων πυρασφάλειας

 Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια απορία ή διευκρίνηση.

PDF Πίνακας Σωλήνων Πυροπροστασίας Nikol Piro Γαλβανιζέ

  

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης