ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χαλυβδοσωλήνες Μαύρες ΕΝ 10255


Οι Σωλήνες Ύδρευσης μαύρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά αερίων και υγρών, εκεί που οι απαιτήσεις ασφάλειας και αντοχής στην διάβρωση είναι μικρές.
Οι βασικοί παράμετροι / προδιαγραφές των προς παραγωγή σωλήνων (διάμετρος , πάχος , μήκος)καθορίζονται κεντρικά απο το control της γραμμής παραγωγής με ψηφιακά μέσα , γεγονός που επιτρέπει την παραγωγή σωλήνων μεγάλης ακριβείας στις τελικές διαστάσεις.

Τα άκρα των σωλήνων παρέχονται με κώνικα εξωτερικά σπειρώματα ή χωρίς.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι εκτελούνται έτσι ωστε το τελικό προϊόν να πληρή τις απαιτήσεις των προτύπων ΕN 10255 ( Σωλήνα ΥΒΤ )

  1. Αντίδραση στην φωτία
  2. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων - τέστ εφελκυσμού
  3. Χημική σύσταση
  4. Τέστ διαρροής- υδροστατική δοκίμη
  5. Έλεγχος διαστάσεων : πραγματοποιείται δειγματοληπτικά έλεγχος των διαστάσεων των σωλήνων και του πάχους γαλβανίσματος. Ο διαστασιολογικός έλεγχος λαμβάνει χώρα κάθε μέρα για κάθε τύπο σωλήνα , και κάθε παρτίδα παραγωγής .
  6. Οπτικός έλεγχος 

 Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια απορία ή διευκρίνηση.

PDF Πίνακας Χαλυβδοσωλήνων Nikol Gas  Μαύρων 

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης