ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποίηση κατά ISO 14001 από την EUROCERT

Περιβάλλον


Η Επιχείρηση Αφοί Νικολαΐδη ΑΒΕΕ, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης,και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η Επιχείρηση Αφοί Νικολαΐδη ΑΒΕΕ:

  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της εκάστοτε έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.
  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
  • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της.
  • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
  • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους.
  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (μέτρηση θορύβου, κατανάλωσης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κ.λ.π).

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του Σ.Π.Δ και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται (στο προσωπικό) και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Ο Διαχειριστής  της Επιχείρησης, δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Π.Δ και την συνεχή επικαιροποίηση του.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, καθώς και σε όλους τους πελάτες της Επιχείρησης.

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης