ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EDDY CHECK METHOD


Στις γραμμές σωληνοποίησης υπάρχει εγκατεστημένο μηχάνημα ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου. Η μέθοδος είναι γνωστή ως EDDY CURRENT TESTING και η αρχή λειτουργίας βασίζεται στο ότι ένα σφάλμα, πχ μια τρύπα ή "ανοιχτή" ραφή, προκαλεί μια ανωμαλία στην ηλεκτρομαγνητική ροή γύρο από τη σωλήνα η οποία ανιχνεύεται από τη συσκευή. Η συσκευή δίνει το σήμα, οπότε ένα σφάλμα εμφανίζεται στην οθόνη και δίνεται εντολή για απόριψη της σωλήνας.
Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης